Vägen till nytt hus

Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid och ge lika mycket bekymmer som att uppföra en permanentbostad. Vi gör processen enklare. Du kan luta dig tillbaka och låta oss göra jobbet. Din personliga projektledare kommer guida dig genom processen.

Analys

Vi hjälper dig att finna det hus som passar dina önskemål och tar tillvara din tomts potential. Du kan sätta din prägel på ditt hus med val av fasadbehandling, utvändig fönsterkulör, takmaterial och utvalda invändiga tillval.

 

Trygga handlingar

När du har valt det hus som passar dig bäst tar vi fram en offert med fast pris. Det gör att du får full kontroll på husets kostnad.

Vårt fasta pris inkluderar ett nyckelfärdigt monterat hus inklusive trailertransport och kranlyft till byggplatsen. Har du valt ett individuellt anpassat hus ingår arkitektprocessen med nya ritningar och avstämningar.

Om du har valt tjänsten Totalansvar sköter vi precis allt arbete åt dig – från bygglovsansökan till markarbeten. Väljer du Totalansvar Fast pris ingår hela projektet i priset. Nybyggnadskarta från Lantmäteriet, bygglovsansökan, kommunens bygglovsavgift, markförberedelser, grund, anslutningar av el, vatten och avlopp, kontrollansvarig, extern besiktningsman och alla försäkringar.

När du har bestämt dig undertecknas ett villkorat köpeavtal.  Sedan görs vi, tillsammans med vår kranfirma, en kontroll av att framkomlighet och lyft till din byggplats fungerar. I annat fall betalar du ingenting och avtalet hävs.

Bygglov

Om du har valt ett individuellt anpassat hus påbörjar våra arkitekter ritarbetet och, efter avstämningar med dig, tas slutliga bygglovshandlingar fram.

Har du valt tjänsten Totalansvar gör vi din bygglovsansökan, skickar det kompletta underlaget till kommunen och följer upp så att processen går smidigt.  Om det behövs sköter vi även andra ansökningar åt dig – rivning av befintligt hus, strandskyddsdispens eller landskapsskydd. Har du inte valt Totalansvar ger vi dig handlingar på huset så att du kan göra din ansökan själv.  Skulle du inte få bygglov beviljat hävs ditt husköp.

Tillverkning

När du får bygglov från kommunen börjar vi tillverka ditt hus i vår fabrik. Innan dess får du en sista möjlighet att göra ändringar i inredning och materialval.

När huset har gått i produktion vet du när det blir klart och kan planera inflyttning. Tiden från erhållet bygglov till leverans är angiven i ditt köpeavtal.

Markförberedelser

Under tiden som ditt hus tillverkas förbereder lokala entreprenörer marken, bygger grunden och drar el, vatten och avlopp.

Har du valt Totalansvar tar vi in offerter från olika entreprenörer och svarar sedan för samordning och kvalitetskontroll av de som du har valt. Vi ser till att arbetet utförs korrekt, i tid och till rätt kostnad.

Har du valt Totalansvar Fast pris behöver du inte ens välja entreprenör – allt ingår redan. Om du har valt att handla upp arbetena själv förser vi dig med alla ritningar som dina entreprenörer behöver.

Ditt hus kommer till dig som en eller några volymer med fullt isolerat bottenbjälklag och färdig inredning. Det går därför utmärkt att ställa huset på en enkel plintgrund. Det är funktionellt även på kuperade tomter och snällt mot både plånbok och natur.

Leverans

När ditt hus är färdigt transporterar vi det till din tomt. En mobilkran placerad på vägen eller på en båt lyfter modulerna på grunden. Vi sätter ihop dem till ett nyckelfärdigt hus, vanligtvis inom en eller två arbetsveckor. Slutligen kopplar den lokala entreprenören på el och VA, vilket tar några timmar.

Nytt hem

När alla arbeten är avslutade ska en oberoende besiktningsman kontrollera att allt är korrekt utfört och att huset är godkänt. Skulle det finnas anmärkningar ansvarar vi för att åtgärda dem inom två månader.

Innan du flyttar in ska det ske ett slutsamråd med kommunen och din kontrollansvarige. Till slutsamrådet levererar vi alla funktionskontroller och intyg som krävs. Därefter utfärdar kommunen ett slutbesked och livet i det nya hemmet kan börja.

Var har alltid ansvar för ditt hus i tre år. Har du valt tjänsten Totalansvar är vårt ansvar utökat till tio år, både för huset och för entreprenörerna som anlitats på plats för grund och anslutningar.

Många av våra kunder har kontakt med oss i flera år efter inflyttning. Vi ger råd om skötsel, bygger till uteplatser och levererar ibland gästhus och förråd i samma stil.

Så går det till

Vägen till nytt hus

Så här ser vår enkla process ut steg för steg.

Klimatskal, Nyckelfärdigt eller Totalansvar?

Välj en samarbetsform som passar dig.

Fasta och transparenta priser

Läs om våra priser och ladda ner prislista.

Trygga avtal

Våra villkorade avtal gör processen trygg.

Flexibel betalningsplan

Betala ditt hus i samma takt som det tillverkas.

Vårt ansvar

Ansvar för ditt hus i upp till 10 år.

Vägen till nytt hus

Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid och ge lika mycket bekymmer som att uppföra en permanentbostad. Med Light Line blir processen enklare. Vår tydliga process innebär att du kan luta dig tillbaka och låta oss göra jobbet. Din personliga projektledare kommer guida dig genom processen.

 

Så här ser vår enkla process ut steg för steg

Klimatskal, Nyckelfärdigt eller Totalansvar?

Välj mellan fyra smidiga sätt att anlita oss. Klimatskal passar dig som vill bygga husets interiör på egen hand. Nyckelfärdigt hus är ett ekonomiskt sätt att få ett färdigt hus. Med Totalansvar behöver du göra någonting själv. Och med Totalansvar Fast pris ingår dina byggherrekostnader, markarbeten och anslutningar av el och VA i priset.

Läs om våra samarbetsformer och välj den som passar dig bäst. Vilken du än väljer får du en tydlig process och transparenta kostnader.

 

 

Läs mer och jämför våra avtalsformer

Fasta och transparenta priser

Vårt grundpris för nyckelfärdigt hus inkluderar ett helt färdigt hus och en personlig projektledare fram till inflyttning. Priset på huset är fast, transparent och inga dolda poster tillkommer. Trailertransport över hela Sverige ingår i priset, likaså kranen som lyfter huset till din tomt. Väljer du Totalansvar tar vi även hand om markarbeten, grund och anslutningar. Föredrar du att ansvara för interiören själv, finns alternativet Klimatskal.

 

Läs om våra priser och ladda ner en prislista

Trygga avtal

När du har tecknat ett avtal med oss rekognoserar vi vägen till din tomt och säkerställer att kranlyft fungerar. Därefter påbörjas processen med bygglov, bygganmälan och eventuella andra ansökningar. Skulle transporten inte gå att genomföra eller huset inte få byggas hävs givetvis ditt husköp. 

 

Läs om våra avtal

Flexibel betalningsplan

Du betalar ditt hus i fyra steg, i samma takt som kostnaderna för tillverkningen uppstår. Detta ger lägst kostnad för dig. Om du känner dig tryggare eller din bank föredrar kan du också välja att betala 90 % av beloppet efter leverans.

 

Så här ser vår betalningsplan ut

 

 

Vårt ansvar

Varje arbetsmoment i ditt hus kontrolleras i fabriken för att finishen ska hålla högsta kvalitet. När huset är klart granskas det av en oberoende besiktningsman. Väljer du Nyckelfärdigt hus är vi ansvariga för tillverkningsfel i tre år. Med Totalansvar är vårt ansvar tio år och omfattar även markarbeten, grund och anslutningar som har utförts av lokala entreprenörer.

Läs mer om ansvar och garanti

    VILL DU VETA MER ELLER BOKA ETT MÖTE?

    Ställ en fråga eller lämna dina uppgifter så tar vi kontakt med dig.


      Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

      Få inspiration, nyheter och kommande husvisningar direkt i inkorgen.